Mijn favorieten

Kwaliteitslabels

         
 

 

          


 

De NVM is opgericht in 1898 en is de grootste Nederlandse Vereniging voor Makelaars en vastgoeddeskundigen.

Het doel van de NVM is het behartigen van de belangen van de aangesloten leden en hun clienten.
De activiteiten zijn gericht op het verhogen van de kwaliteit van de makelaardij.
De kwaliteit word gewaarborgd door strenge beroepsregels, vastgelegd in de NVM - Erecode

De NVM stelt de belangen van de consument centraal en tracht voortdurend in te spelen op de veranderende behoeften.
De snelle veranderingen in de martkt vereisen een alert beleid. Hierin past het streven naar wettelijke regelingen ter bescherming van de consument.

De NVM is actief in drie marktsectoren: Agrarisch & landelijk vastgoed, Bedrijfsonroerendgoed (BOG) en Wonen.
KJB makelaardij is aangesloten bij de vakgroep Wonen.

 


Kees Jan Berveling is ingeschreven als Register Makelaar - Taxateur bij de Stichting Vastgoedcert onder nummer:

  • Certificaatnummer kamer Wonen RMT07.121.1109

  • Certificaatnummer kamer WOZ RMT02.121.1264
Alle geregistreerden moeten voldoen aan hoge opleidingseisen bij inschrijving en moeten jaarlijks voldoen aan de verplichte permanente educatie volgens de eisen van het Vastgoedcert.
 

Het instituut beoordeelt taxatierapporten van woningen die de aangesloten taxateurs hebben uitgebracht en ziet er op toe dat elke taxatie uniform en

volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld.

Alleen taxateurs die aan strenge kwaliteitseisen voldoen kunnen zich bij het NWWI aansluiten.
NWWI gevalideerde taxatierapporten worden geaccepteerd/zijn vereist door alle in Nederland gevestigde banken en geldverstrekkers voor financiering / verkrijgen van hypotheek.

 

 

Het NRVT (Nederlands Register voor Vastgoed Taxateurs) registreert vastgoedtaxateurs op persoonlijke titel, handhaaft eenduidige gedrags- en beroepsregels en reglementen voor de vier kamers (Bedrijfsmatig Vastgoed, Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen en Woz). Het NRVT houdt daarbij toezicht op de naleving van de gedrags-en beroepsregels en reglementen en garandeert daarmee de kwaliteit en reputatie van de geregistreerde taxateurs. Daarnaast kent het NRVT een eigen centraal tuchtrechtstelsel , dat voorziet in een consistente, transparante en onafhankelijke tuchtrechtspraak voor alle geregistreerde taxateurs.

 


De toonaangevende website voor onroerend goed in Nederland.De belangrijkste en uitgebreidste informatiebron voor particulier en bedrijfsonroerend goed, zowel voor, tijdens als na de transactie.